Ouman Ouflex alakeskussäädin

Ouman Ouflex alakeskussäädin

Ouman Ouflex on vapaasti ohjelmoitava automaatiojärjestelmä, joka mahdollistaa kiinteistön rakennusautomaation tehokkaan seurannan ja hallinnoimisen. Ouflex-rakennusautomaatiojärjestelmän ohjelmointi tapahtuu helppokäyttöisellä Ouflex Tool -ohjelmointityökalulla. Ouman kiinteistöautomaatiojärjestelmään kuuluu oleellisena osana myös Ounet-nettivalvomo.

Tietoa Ouman Ouflexista

Ouflex on DIN-kiskokiinnitteinen, vapaasti ohjelmoitava valvonta-, ohjaus- ja säätölaite. Laitteessa on 34 kpl I/O-pistettä, sekä monipuoliset tiedonsiirto- ja väyläliitynnät. Lisäksi laite tarjoaa 24 Vac ja 15 Vdc jännitelähdöt. Laitteen näyttömoduuli on irrotettavissa ja siirrettävissä. 
Laitteen I/O-pisteiden määrä on laajennettavissa ulkoisilla I/O-moduleilla väyläliityntöjen kautta.

Ouflex laitteen I/O-pisteitä voidaan joustavasti laajentaa erillisillä Flex-laajennusyksiköillä. Ouman on tuotteistanut kolme erilaista laajennusyksikköä (Flex UI16, Flex Combi 21 ja Flex Combi 32). Lisäksi Ouflex järjestelmään on saatavissa Flex EXU liityntäkortti modeemia ja paikallista I/O-laajennusta varten.

Ouflex sopii yhteen Ouman Ounet -palvelun kanssa.